Përgjegjësia sociale

Te GZONA ne zhvillojmë edhe përgjegjësitë sociale.
Një pjesë e vogël e çmimit të disa të pjatave të caktuara, sipas indikacioneve
edhe në menu, shkojnë si dhuratë për fondin social “ GZONA Social”.
Ky fond i transferohet periodikisht Bashkisë së Tiranës.
Te GZONA ne bëjmë mbledhje të diferencuar të mbeturinave të amballazheve të ndryshme.